Συνεργάτες

Υπεύθυνος Γραφείου
Γιάννης Σαλής

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά

Φοροτεχνικός Α’ Τάξης


Παναγιώτης Σαλής

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αιγαίου

Φοροτεχνικός


Παπασούλη Παναγιώτα

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά

Φοροτεχνικός


Χουχούμης Χαράλαμπος

Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Φοροτεχνικός