Τεχνικές Επιχειρήσεις-Μελέτες

 • Σε συνεργασία με Πολιτικούς  Μηχανικούς το Γραφείο μας αναλαμβάνει κάθε υπόθεση που αφορά φυσικά η νομικά πρόσωπα.

 

 • Υποχρεώσεις εταιρειών κατασκευών οικοδομών.
 • Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών.
 • Εφαρμογή Φ.Π.Α. σε νεόδμητες οικοδομές.
 • Προϋπολογιστικό-Απολογιστικό κόστος
 • Εκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων, βιοτεχνιών,βιομηχανιών
 • Εκδοση οικοδομικών αδειών
 • Εκτιμήσεις ακινήτων
 • Ελεγχος νομιμότητας ακινήτων
 • Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά
 • Επιμετρήσεις