Χωριστές δηλώσεις εγγάμων

Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, λαμβάνονται υπόψη τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, όπως αυτά δηλώνονται από τον κάθε σύζυγο χωριστά. Οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες , καθώς και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που αφορούν τον κάθε σύζυγο βαρύνουν αυτόν ατομικά.
Κατά το έτος υποβολής χωριστής δήλωσης των συζύγων, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Σε περίπτωση που ένας των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.

Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι λάβουν αυτή την απόφαση θα πρέπει να συνυπολογίσουν την επόμενη μέρα σχετικά με το θέμα των τεκμηρίων. Μέχρι πρότινος στις κοινές δηλώσεις υπήρχε αλληλοκάλυψη σε περίπτωση που κάποιο από τα δύο μέλη του ζευγαριού δεν εμφάνιζε πραγματικά εισοδήματα, αλλά είχε στο όνομά του – για παράδειγμα – κάποιο ακίνητο.
Μέχρι στιγμής επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί τι θα συμβαίνει όταν κάποιος από τους συζύγους ή συμβίους, παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έτσι, για ληξιπρόθεσμα ποσά που υπερβαίνουν τα 500 ευρώ, δεν έχει γνωστοποιηθεί, εάν θα δεσμεύεται ο λογαριασμός και των δύο σε περίπτωση ξεχωριστής δήλωσης ή μόνο ο λογαριασμός του ενός, καθώς επίσης και η απόκτηση αφορολόγητου όταν ο ένας από τους δύο συζύγους δεν συμπλήρωνε το αφορολόγητο και ο άλλος είχε πλεόνασμα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *