Χωριστές δηλώσεις εγγάμων

Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, λαμβάνονται υπόψη τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, όπως αυτά δηλώνονται από τον κάθε σύζυγο χωριστά. Οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες , καθώς και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που αφορούν τον κάθε σύζυγο βαρύνουν αυτόν ατομικά.
Κατά το έτος υποβολής χωριστής δήλωσης των συζύγων, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Σε περίπτωση που ένας των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.

Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι λάβουν αυτή την απόφαση θα πρέπει να συνυπολογίσουν την επόμενη μέρα σχετικά με το θέμα των τεκμηρίων. Μέχρι πρότινος στις κοινές δηλώσεις υπήρχε αλληλοκάλυψη σε περίπτωση που κάποιο από τα δύο μέλη του ζευγαριού δεν εμφάνιζε πραγματικά εισοδήματα, αλλά είχε στο όνομά του – για παράδειγμα – κάποιο ακίνητο.

Η επιλογή της υποβολής χωριστών δηλώσεων γεννά μια σειρά προβληματισμών και αποριών αναφορικά με το χειρισμό ορισμένων θεμάτων όπως ενδεικτικά τα κάτωθι:

α) Τι γίνει με τις αιτήσεις μιας σειράς επιδομάτων (σ.σ. επίδομα  τέκνων Α21, κοινωνικό μέρισμα, επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, Κ.Ε.Α., επίδομα ενοικίου, κ.λπ.);

β) Ο υπολογισμός της ανάλωσης κεφαλαίου θα δημιουργήσει προβλήματα σε όσους επιλέξουν την υποβολή ξεχωριστής δήλωσης, οπότε αποτελεί τροχοπέδη για τους περισσότερους που επιθυμούν να «χωρίσουν» φορολογικά.

γ) Η δήλωση των εξαρτώμενων τέκνων.

 Η επιλογή της υποβολής ξεχωριστής δήλωσης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει βιαστικά από τους φορολογούμενους, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί συζήτηση με τους φοροτεχνικούς τους και να σταθμιστούν όλα τα δεδομένα, τα πραγματικά περιστατικά και κυρίως οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν χωριστή δήλωση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *