ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – AIRBNB

Σύμφωνα με τον Ν. 4446/16, οι Διαχειριστές ακινήτων που αποκτούν εισόδημα από βραχυπρόθεσμες μισθώσεις , θα πρέπει να δηλώσουν τα ακίνητα αυτά από όπου εισπράττουν τα συγκεκριμένα εισοδήματα, στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και να υποβάλουν δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή.

Αφορά  Φυσικά  και  Νομικά Πρόσωπα ή Νομικές Οντότητες που είναι διαχειριστές των ακινήτων που αποκτούν εισόδημα από ενοικιάσεις Βραχυχρόνιων Μισθώσεων.

  •   Εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής
  •   Yποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή,
  •   Καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής    στοιχείων