Η ρύθμιση των 120 δόσεων Εργοδοτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία

 
 • Στην παρούσα ρύθμιση  εντάσσονται εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων ή/και Οικοδομοτεχνικών έργων, που απασχολούν ή έχουν απασχολήσει προσωπικό,για οφειλές από την απασχόληση εργαζομένων μισθολογικών περιόδων έως τον 12/2018, συμπεριλαμβανομένων του δώρου Χριστουγέννων 2018 και επιδομάτων αδείας.Μπορούν να ενταχθούν εργοδότες που έχουν προχωρήσει σε οριστική διακοπή εργασιών εφόσον οι οφειλές τους ανάγονται στη χρονική περίοδο έως 12/2018.

  Για τις οφειλές από 1/1/2019, παρέχεται η δυνατότητα είτε να τις εξοφλήσετε (εφάπαξ) είτε να τις εντάξετε σε άλλη ρύθμιση (πάγια).

  Μπορούν  να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση και όσοι έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό για το ποσό οφειλής προς τον ΕΦΚΑ.

  Όταν υπάρχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ, τόσο από απασχόληση εργαζομένων όσο και ως ελεύθερος επαγγελματίας θα υποβληθούν δύο αιτήσεις  για κάθε ιδιότητα.Για τις εργοδοτικές σας υποχρεώσεις, θα συνδεθείτε στο σύνδεσμο «ΚΕΑΟ».Για τις ατομικές σας οφειλές, στην πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο.

  Η αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο  έως και 30/9/2019.

  Δεν εντάσσονται οφειλές στην παρούσα ρύθμιση από προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης.

  Η απώλεια της παρούσας ρύθμισης επέρχεται εάν δεν καταβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής ποσό που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις ρύθμισης και δεν καταβληθούν (ή ρυθμιστούν), βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019.

  Επίσης, η ρύθμιση χάνεται, εάν σε χρονικό διάστημα (3) μηνών από την άρση αναστολής ή αμφισβήτησης, δεν καταβληθούν (ή ρυθμιστούν), βεβαιωμένες οφειλές, που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, τελούσαν σε αναστολή είσπραξης ή αμφισβητούνταν.