ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιαννης Σαλης

Διεύθυνση:
Καλλιθέα Αττικής
Δαβάκη 65 , Τ.Κ. 17672
Τηλέφωνο: 210 9565478
Fax: 210 9565478
Email: info@jsalis.gr