ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ασφαλιστικά

Σήμερα, το θέμα της σύνταξης είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Ενημερωθείτε από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας για θέματα ασφάλισης και συνταξιοδότησης.

Επενδύσεις-ΕΣΠΑ

Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης,  σας ενημερώνουν έγκαιρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή αναδιοργάνωσης ήδη υπάρχουσας επιχείρησης.

Εργατικά

Πλήρης κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης σε εργατικά θέματα  από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Λογιστικά-Φοροτεχνικά

Έχοντας γνωρίσει πρωτόγνωρες  και συνεχόμενες αλλαγές στο φορολογικό περιβάλλον των εταιρειών, απαραίτητη θεωρείται η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πελατών μας σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Για τον καλύτερο σχεδιασμό της επιχειρηματικής δράσης σε φορολογικά και χρηματοοικονομικά θέματα, το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποστήριξη της εταιρείας σας σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

Τεχνικές Επιχειρήσεις-Μελέτες

Σε συνεργασία με Πολιτικούς  Μηχανικούς το Γραφείο μας αναλαμβάνει κάθε υπόθεση που αφορά φυσικά η νομικά πρόσωπα.