ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο Γιάννης Σαλής διατηρεί γραφείο παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών από το έτος 1989. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά πρώην Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.), μέλος του Οικονομικού Επιμελητήριου Αθηνών και κάτοχος άδειας  λογιστού-φοροτεχνικού  Α’ τάξεως, με μεγάλη εμπειρία και γνώση σε λογιστικά και φορολογικά θέματα.

Βασισμένος στην πολυετή εμπειρία και στις γνώσεις του και με εξειδικευμένους συνεργάτες  σε λογιστικά, φορολογικά, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα,  παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο από λογιστικές και φορολογικές λύσεις  για κάθε επιχείρηση  με υπευθυνότητα συνέπεια και αξιοπιστία,  συμβάλλοντας στην πορεία της εξέλιξης και ανάπτυξής της.

Η πολυετής εμπειρία και το άριστα καταρτισμένο προσωπικό έχει κατατάξει το γραφείο μας στα κορυφαία λογιστικά γραφεία της περιοχής. Ο κ. Σαλής έχει σταθερή παρουσία στα ΜΜΕ τα τελευταία χρόνια (ΣΚΑΙ, SBC,  ΟPEN, ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ) ενημερώνοντας έγκυρα και αξιόπιστα.

Επιχειρήσεις και ιδιώτες συνεργάζονται σταθερά μαζί μας για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Η καλή φήμη του γραφείου έχει ξεπεράσει τα στενά όρια της ελληνικής επικράτειας, καθώς ένα μέρος των πελατών και των συνεργατών του προέρχεται από το εξωτερικό.

Με έδρα στην Καλλιθέα Αττικής το γραφείο μας  αναλαμβάνει υπηρεσίες οργάνωσης και εποπτείας μηχανογραφημένου λογιστηρίου, διαχείρισης και ανάπτυξης προσωπικού, φορολογικών θεμάτων, προσωπικών δηλώσεων για κάθε επιχείρηση, για κάθε πολίτη.

Είμαστε εδώ προκειμένου να εγγυηθούμε την επιτυχή πρόοδο και ανέλιξη της επιχείρησής σας, προσαρμοσμένοι κάθε φορά στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Έδρα
Καλλιθέα Αττικής
Δαβάκη 65 , Τ.Κ. 17672
τηλ : 210 9565478 | fax : 210 9565478
e-mail : salisjo@otenet.gr

site: www.jsalis.gr