Εργατικά

Πλήρης κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης σε εργατικά θέματα  από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
Αναλυτικά οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε σ’αυτό τον τομέα είναι :

  • Υπολογισμός και Έκδοση  μισθοδοτικών καταστάσεων και αποδείξεων πληρωμής για τους εργαζόμενους της επιχείρησης και κάθε είδους σχετικής βεβαίωσης.
  • Έκδοση και αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων στο ΕΦΚΑ.
  • Έκδοση και υποβολή Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.
  • Προσλήψεις, Συμβάσεις, Αποχωρήσεις , Απολύσεις.
  • Έκδοση και υποβολή καταστάσεων στην Επιθεώρηση Εργασίας.
  • Επιδοτούμενα προγράμματα μέσω Ο.Α.Ε.Δ. και ΕΣΠΑ.
  • Ενημέρωση σε κάθε θέμα που σχετίζεται με αμοιβές, ασφάλιση, συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
  • Εκπαίδευση προσωπικού και προτάσεις αξιοποίησής του στις ανάγκες της επιχείρησης.
  • Διεκπεραίωση ρυθμίσεων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία