ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΠΑΓΙΔΕΣ

Η χρήση του πλαστικού χρήματος από τους φορολογούμενους όσο σημαντική και αν είναι  για την δημιουργία του  αφορολόγητου,  κρύβει και […]

Χωριστές δηλώσεις εγγάμων

Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, λαμβάνονται υπόψη τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, όπως αυτά δηλώνονται από τον κάθε σύζυγο […]